Yeşil Pano Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

1.LİSANS HAKLARI

 

İşbu EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız kaydıyla aşağıdaki haklar tarafınıza verilmektedir:


 

Yazılım, YEŞİL PANO tarafından üretilmiş, sadece yazılımın kullanılabilmesine imkan sağlayan özellikleri destekleyen cihaz/cihazlar ile birlikte, Yazılım lisansına sahip olmanız durumunda
kullanılabilmektedir.

 

Satın alınan 1 adet Yazılım lisansı sadece bir adet yazılım ile uyumlu cihaz için kullanılabilir. Yazılım ile birlikte kullanılması talep edilen ilave her bir cihaz için ilave bir adet Yazılım
lisansı satın almanız gerekmektedir.


 

2.GÜNCELLEME VE YÜKSELTMELER

 

Yazılım’ı güncelleştirme (Versiyon yükseltme de dahil) yetkisi YEŞİL PANO'ya aittir ve YEŞİL PANO izin almaksızın Yazılım’ı güncelleştirebilir.

 

Yazılım yükseltme yetkisi de YEŞİL PANO’ya ait olup yükseltme için Yazılım lisansına sahip olmanız gerekir.


 

3.LİSANS SÜRELERİ

 

Her bir YEŞİL PANO cihazınız için satın aldığınız Yazılım lisanslarının süresi 1 yıldır ve lisanslar aktif kaldığı sürece kullanımınıza açık olacaktır.

 

Lisans süresinin dolmasından önceki en geç son bir hafta içerisinde lisans yenileme talebinizi YEŞİL PANO Çağrı merkezi ve YEŞİL PANO Teknik Destek Portalı üzerinden YEŞİL PANO’ ya iletmeniz
durumunda, yazılım lisansınızın/lisanslarınızın kullanım süresi uzatılacaktır.

 

Lisans yenileme talebiniz belirlenen süre içerisinde Yeşil Pano’ ya ulaşmadığı takdirde lisans kullanımınız sonlandırılacaktır.


 

4.SINIRLAMALAR

 

Yazılım lisansını başkalarına veremez, tahsis edemez ya da devredemezsiniz.


 

5.MÜLKİYET HAKLARI

 

Yazılım üzerindeki fikri mülkiyet hakları YEŞİL PANO’ ya aittir ve ilgili telif hakkı, ticari sır, patent ve ticari marka yasaları da dahil olmak üzere yasalar ile korunmaktadır.


 

6.TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR

 

İlgili yasa hükümlerince izin verilen durumlar dışında Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramazsınız.


 

7.VERİ KULLANIMINA ONAY VERME

 

YEŞİL PANO ve bağlı kuruluşları (i) Yazılım veya YEŞİL PANO Ürünü’ nü Kullanmanızla veya (ii) Yazılım’ la ya da YEŞİL PANO Ürünü ile ilgili destek hizmetleriyle ilgili olarak sağladığınız teknik
bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. YEŞİL PANO bu teknik bilgileri, kullanımınızı geliştirmek ve destek hizmetleri sağlamak için kullanabilir fakat kimliğinizin ortaya çıkmasına neden olacak
biçimde üçüncü şahıslarla paylaşmaz.


 

8.SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

 

Uğrayabileceğiniz zararın miktarı ne olursa olsun, YEŞİL PANO ve tedarikçilerinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumlulukları ve sizin tek tazminat hakkınız, Yazılım için ödediğiniz tutarla
sınırlıdır.


 

9.HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

 

İşbu EULA’ da açıklıkla verilmeyen tüm haklar YEŞİL PANO ve tedarikçilerince saklıdır.